Medtronic
Medtronic
Medtronic
Medtronic Home | A Medtronicról | Egészségügyi információk | Pácienseknek | Orvosoknak

   
   
   
Medtronic
Medtronic

Medtronic
Medtronic

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT - EURÓPA, KÖZEL-KELET ÉS AFRIKA (EMEA)

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban ismertetjük, hogy a Medtronic milyen módon kezeli a személyes információkat. Sikeres együttmuködésünk érdekében rendkívül fontos számunkra vevoink, üzleti partnereink és szállítóink, valamint pácienseink bizalmának megorzése és tisztelete. A személyes adatokat minden esetben az alábbiak szerint kezeljük:

 • Bizalmasan és becsületesen
 • Az általunk tett nyilatkozatoknak megfeleloen
 • Törvényes módon, az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek, irányelveknek, szabályozásoknak és alapelveknek megfeleloen

Ki a Medtronic? A Medtronic név teljes üzleti tevékenységünk azonosítására szolgál, beleértve a Medtronic, Inc., az USA-beli székhelyu társaságot is, valamint az általa irányított összes társaságot (leányvállalatai és kapcsolt vállalatai). A ”mi” vagy ”miénk” szavak alatt a Medtronic értendo.

Mikor alkalmazandók az Adatvédelmi Alapelvek?

Jelen Adatvédelmi Alapelvek az európai, Közel-keleti és afrikai személyektol megszerzett személyes információk általunk történo feldolgozásakor alkalmazandók. Jelen Adatvédelmi Alapelvek az adatokra akkor alkalmazandók, amikor azokat közvetlenül azon személytol szerezzük meg, akire az adott adat vonatkozik, valamint ha olyan adatokat kapunk egy személytol (vagy társaságtól), amelyek másik személyre vonatkoznak. Következésképpen, jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban az ”Ön”, ”én”, ”részemre” és „rólam” szavak alatt azt a személyt értjük, akinek személyes információját feldolgozzuk, akár közvetlenül tole, akár valaki mástól kapjuk az adott információt.

Ezen Adatvédelmi Alapelvek a következo esetekben nem alkalmazandók:

 • a munkavállalóinkra, a velünk való munkakapcsolatuk keretében
 • ha külön megjegyzésben ennek ellenkezojét jelezzük, vagy felhívjuk a figyelmet egy másik, általunk alkalmazott alapelvre
 • ha az információ nem alkalmas az adott személy beazonosítására, beleértve azon személyes információkat is (ezeket lentebb határozzuk meg), amelyeket a személy beazonosítására alkalmatlanná tettünk

Mi az adatfeldolgozás?
Az adatfeldolgozás a személyes adatokkal – automatikus vagy nem automatikus módon – végzett minden muvelet, ideértve azok begyujtését, használatát, közlését, alkalmazását, módosítását, korrigálását, visszakeresését, összekapcsolását, zárolását, törlését, továbbítását, megszüntetését, felvételét, szervezését, tárolását.

Mit a személyes információ?
A személyes információ olyan Önnel kapcsolatos információ, amelyet mi kimondottan az Ön azonosítására használunk, mint például az Ön:

 • neve
 • telefonszáma
 • e-mail címe
 • születési ideje
 • címe
 • TB száma vagy más nemzeti azonosítója
 • számlaszáma
 • minden egyéb információ, amely beazonosítja vagy beazonosíthatja Önt, illetve amely Önhöz kapcsolható.

A személyes információk néhány fajtája Különösen személyes információnak tekintheto. A Különösen személyes információ maghatározását lásd lentebb.
Az alábbi Adatvédelmi Nyilatkozatban a személyes információ fogalmába beleértendo a Különösen személyes információ is, kivéve, ha nem állítjuk kimondottan ennek ellenkezojét.

Mikor és hogyan szerzi meg a Medtronic a személyes információkat?
A Medtronic számos eltéro módon gyujtheti be a személyes információkat. Például:

 • Web oldalunkon lehetosége van Önnek arra, hogy személyes információkat küldjön számunkra. Ezt megteheti egy regisztrációs urlap, vagy egy kérdoív kitöltésével vagy e-mail küldésével. Lehetosége van arra, hogy a Web oldalunkat személyre szabottan használja, így az a leheto leghatékonyabb módon szolgálhatja Önt. Ennek megteremtéséhez bizonyos személyes adatokat fogunk kérni Öntol. Ezen információknak, illetve a cookies-on keresztül megszerzett nem személyes jellegu információknak a segítségével meg tudjuk mondani, hogy Ön látogatta-e korábban Web oldalunkat.
 • Személyes információkat szerezhetünk Önrol, amikor Ön felveszi velünk a kapcsolatot információ kérés során, illetve termékekkel vagy szolgáltatásokkal összefüggésben.
 • Személyes információkhoz juthatunk Önnel kapcsolatban vevoinkkel, szállítóinkkal és más üzleti partnereinkkel folytatott kereskedelmi tranzakcióink során.

Mire használhatja a Medtronic a személyes információkat?
Az Ön személyes információit felhasználhatjuk (kivéve a Különösen személyes információkat, amelyek lentebb kerülnek kifejtésre):

 • a kéréseinek és kérdéseinek a megválaszolására,
 • arra, hogy szerzodést kössünk, vagy szerzodéses tárgyalást folytassunk Önnel vagy Önrol,
 • az adatbázisunk bovítése céljára, beleértve az Ön személyes adatait tartalmazó nyilvántartásokat,
 • az Önnel postai úton történo kapcsolatfelvétel céljára (vagy egyéb módon az Ön engedélyével), olyan információk megosztása céljából, amelyek érdekesek lehetnek az Ön számára, beleértve a klinikai kísérletekrol szóló és a mi vagy mások termékeivel, szolgáltatásival kapcsolatos információkat,
 • elemzési célokra, illetve a programok, termékek, gyógymódok, szolgáltatások és az elégedettség kutatása, fejlesztése és javítása céljából,
 • az Ön személyes azonosítóinak (neve, e-mail címe, TB száma, stb.) eltávolítására. Ebben az esetben Ön már nem lesz többé egyénileg beazonosítható. Amint megszüntetjük az információ beazonosíthatóságát, az többé már nem minosül személyes információnak, és így nem tartozik ezen Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya alá,
 • arra a célra, hogy Web oldalunkhoz való hozzáférését személyre szabjuk, például tájékoztassuk Önt az újdonságokról, amelyek érdekelhetik Önt
 • ezen Adatvédelmi Nyilatkozat érvényre juttatására, illetve a jogainknak vagy tulajdonunknak a védelmére,
 • az Ön alapveto érdekeinek védelmére, illetve másik személy egészségének, biztonságának vagy jólétének védelme érdekében,
 • a törvénynek, jogszabálynak, bírósági határozatnak vagy más jogi kötelezettségek betartása céljára,
 • a mi egyéb jogos érdekeink elérése céljából, hacsak ez nem érinti kedvezotlenül az Ön jogait vagy szabadságát,
 • egyéb esetekben, amelyekhez Ön hozzájárulását adja.

Mi a Különösen személyes információ?
Különösen személyes információnak minosül az a személyes információ, amely felfedi, vagy utal az Ön egészségi állapotára (úgy, mint az Ön készülékének sorszámára vagy az implantátum idejére), faji vagy etnikai származására, vallására vagy világnézetére, szexuális életére, politikai hovatartozására, vagy szakszervezeti tagságára.

Eltéroen fogja-e összegyujteni és kezelni a Medtronic a Különösen személyes információkat a többi személyes információtól?

Medtronic az Ön Különösen személyes információit megszerzi és felhasználja, kizárólag:

 • olyan módon, ahogy Ön arra kifejezett hozzájárulását adja,
 • védve az Ön alapveto érdekeit azon esetekben, amikor az Ön egyértelmu hozzájárulása nem adható meg vagy nem kérheto,
 • az adott ország jogszabályainak megfeleloen,
 • olyan esetekben, amikor az alkalmazásuk orvosi célokból szükséges, olyan módon, hogy titoktartásunk minden esetben megfeleljen az orvosi titoktartási kötelezettségnek,
 • megalapozva, gyakorolva vagy védve egy jogi igényt.

Például:

 • Különösen személyes információkhoz juthatunk a betegeinkrol vevoinken, szállítóinkon vagy más üzleti partnerünkön keresztül akkor, amikor termékeinkhez vagy szolgáltatásainkhoz gyógymódot vagy technikai segítséget nyújtunk az Ön számára.
 • Különösen személyes információkhoz juthatunk betegeinkrol, mikor kérdéseket és javaslatokat kapunk termékeinkrol és szolgáltatásainkról.
 • Különösen személyes információkhoz juthatunk azért, hogy biztosítsuk a termékeinknek és szolgáltatásainknak a biztonságos és hatékony használatát, az amerikai "Food and Drug Administration", illetve az európai és más kormányzati hatóságok elvárásainak megfeleloen.
 • Különösen személyes információkhoz juthatunk a klinikai kísérletekben, tanulmányokban és más kutatási kezdeményezésekben részt vevokrol.
 • Különösen személyes információkhoz juthatunk közvetlenül Öntol, amikor Ön önkéntesen szolgáltatja azokat számunkra.

A Medtronic a személyes információkat használja-e a késobbiekben arra, hogy marketing üzeneteket küldjön részemre?
Idorol idore megkereshetjük Önt személyesen, e-mailen, faxon, postai úton vagy telefonon keresztül hogy tájékoztassuk programjainkról, termékeinkrol, szolgáltatásainkról, amelyek érdekelhetik Önt, kivéve abban az esetben, ha Ön kifejezetten tájékoztat minket arról, hogy nem óhajt marketing vagy piackutatási kommunikációnkban részt venni. Amennyiben az érvényes jogszabályok megkövetelik az Ön kifejezett hozzájárulását bizonyos marketing kommunikációban történo részvételhez, akkor mi csak az Ön kifejezett hozzájárulásának kézhezvétele után küldünk Önnek ilyen típusú információt.

Mi a teendo abban az esetben, ha többé már nem kívánok marketing üzeneteket kapni a Medtronic-tól?
Ha meg kívánja szuntetni a marketing vagy piackutatási célú kommunikációt velünk, vagy meg szeretné szüntetni a személyes információinak általunk történo bárminemu alkalmazását, felveheti velünk a kapcsolatot a Nyilatkozat végén ismertetett módon, jelezve, hogy milyen típusú kommunikációt kíván megszüntetni.
Amennyiben kapott, vagy a jövoben kap e-mailt tolünk, hasznos tudnia, hogy minden általunk küldött levél tartalmaz egy egyszeru, automatikus módot a tolünk származó e-mailek további beérkezésének lemondására.

Megosztja-e valaha a Medtronic a személyes információkat harmadik féllel?
Medtronic nem fogja megosztani az Ön személyes információit kapcsolatban nem lévo harmadik féllel az Ön engedélye nélkül, kivéve, amikor ezt az Adatvédelmi Nyilatkozat lehetové teszi.

A szokásos üzletmenet keretében néhány személyes információt meg fogunk osztani azon cégekkel, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak vagy feladatokat látnak el a nevünkben. Például különbözo kereskedokkel vagy szállítókkal szállíttatjuk el a termékeinket. Ezen esetekben a rendelés kiszállítása érdekében ellátjuk a kereskedot vagy a szállítót személyes információkkal, mint például az Ön neve és postai címe. Amikor egy harmadik féllel megosztjuk az Ön személyes adatait, akkor nem adunk számukra felhatalmazást arra, hogy megtartsák, közzétegyék, vagy használják az Ön adatait, azon célon felül, hogy teljesítsék azt a szolgáltatást, amellyel megbíztuk oket.

Nem adjuk el, cseréljük el vagy tesszük közzé az Ön személyes információit, azon esetek kivételével, amikor a vállalat értékesítésre kerül, összeolvad, megszunik vagy akvizíciót hajt végre.

Kötelességünk kiadni az Ön személyes információit bírói rendeletre, idézésre, keresési végzésre, törvény vagy szabályozás alapján. Együtt kell muködnünk a törvényt végreható szervekkel a vizsgálatokban, és feljelentést kell tennünk azon Web oldal látogatók ellen, akik megszegik a szabályainkat, vagy olyan viselkedést tanúsítanak, amelyek veszélyesek más látogatókra nézve (vagy illegálisak).

Megoszthatjuk az Ön személyes információit harmadik féllel, ha úgy érezzük, hogy a felfedés szükséges ahhoz, hogy:

 • érvényesítsük jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot,
 • védjük a jogainkat és tulajdonunkat,
 • védjük valaki egészségét, biztonságát vagy jólétét,
 • eleget tegyünk egy jogszabálynak vagy szabályozásnak, bírói rendeletnek vagy más jogi eljárásnak

Továbbít-e a Medtronic rólam személyes információkat a lakhelyemen kívüli más országba?
A Medtronic továbbíthat egy adott országban megszerzett információkat az országhatáron kívülre, bármely, az Európai Gazdasági Térség országába vagy területére és minden más országba, amely az Európai Unió által elismert megfelelo adatvédelemmel rendelkezik. Csak akkor továbbítunk információt más területekre, amennyiben:

 • a továbbítás szükséges az Ön és a Medtronic közötti szerzodés teljesülése érdekében vagy az Ön kérésére, szerzodés elokészítési intézkedések érdekében; vagy
 • ha hozzájárul a továbbításhoz; vagy
 • ha az adat megfelelo védelemmel lesz kezelve - szerzodéssel vagy más védelemmel - a másik országban
A Medtronic valamennyi irodájával és társult tagjával megállapodást kötött annak érdekében, hogy megfelelo védelemmel biztosítsa a személyes információk továbbítását a Medtronic vállalatok között, beleértve a személyes információk (amelyek Különösen személyes információkat is tartalmazhatnak) USA-ban lévo Medtronic vállalataihoz történo továbbítását is.

Mi történik az Adatvédelmi Nyilatkozat változtatása esetén?
Amennyiben lényeges változást hajtunk végre jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban, a Nyilatkozat fo módosult pontjait ismertetni fogjuk. A Nyilatkozat legfrissebb változatát, illetve a korábbi változatokat mindig megtalálhatja országának Web oldalán, vagy ha felveszi velünk a kapcsolatot a lenti címen.

Hogy valósítják meg a személyes információk biztonságát?
Ésszeru fizikai, adminisztratív és technikai védelmet használunk, hogy megvédjük az Ön személyes információit a veszteségtol, nem megfelelo használattól és a jogtalan hozzáféréstol, felfedéstol, módosítástól vagy megsemmisítéstol. Azon munkavállalóink és szerzodéses megbízottjaink hozzáférését is korlátozzuk, akiknek szükségesek az Ön személyes információi ahhoz, hogy ellássák feladatukat. Nem szabad elfelejtenie, hogy az Interneten keresztüli továbbítás sem nyújt 100%-os biztonságot vagy hibamentességet. Például, a nekünk küldött vagy tolünk induló e-mail biztonsága is kérdéses, ezért nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy milyen információkat küld nekünk e-mailen keresztül.

Mennyi ideig tartja meg a Medtronic a személyes információimat?
Nem orzünk tovább információkat, mint ameddig az szükséges. Sok esetben huzamosabb ideig kell megoriznünk a személyes információkat azért, hogy elérhetové tegyük oket, ha kérdések vagy viták merülnének fel. Minden begyujtött személyes információhoz meghatározunk egy megorzési idot, figyelembe véve az adott helyzethez kapcsolódó elvárásokat és a lejárt, nem használt információ – a legkorábbi, megfelelo alkalommal történo - megsemmisítésének szükségességét. Amíg személyes információi rendelkezésünkre állnak, addig azok kezelését jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint végezzük.

Létezik további adatvédelemi alapelv a Medtronic Web oldalát illetoen?

Linkek. Web oldalunk tartalmazhat mások által muködtetett Web oldalakra utaló linkeket. Ezek a linkek az Ön kényelmét szolgálják, azonban mi nem vizsgáljuk felül, nem ellenorizzük, illetve nem felügyeljük a mások által muködtetett Web oldalak adatvédelmi gyakorlatát. Nem vagyunk felelosek a harmadik fél által muködtetett Web oldalakért vagy az Ön üzleti ügyeiért, amelyeket velük folytat.
Web oldalunk tartalmazhat linkeket más Medtronic által muködtetett Web oldalakra is. Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya kizárólag az Európában, Közel-Keleten és Afrikában muködo Medtronic vállalatok Web oldalaira terjed ki és elofordulhatnak kisebb különbségek az egyes Nyilatkozatokban, amint azt közzé is tettük az egyes európai, Közel-keleti és afrikai országokban. Ezért, amikor errol a Web oldalról követ egy linket egy másik Web oldalra, még akkor is, ha az egy másik Medtronic által üzemeltetett oldal, azt ajánljuk, hogy nézze át a Web oldal adatvédelmi gyakorlatát.

Cookies. A Medtronic alkalmazhat „cookie”-kat a Web oldalán. A „Cookie”-k olyan szöveges fájlok, amelyeket gépének böngészo fájljába telepítünk, amikor meglátogat minket. A „cookie”-k a számítógépének merev lemezén kerülhetnek tárolásra. Azon információk, amelyeket a „cookie”-k használatával szerzünk meg, nem személyes információk. A „cookie”-kat bármikor visszautasíthatja, ha a böngészoje ezt lehetové teszi. Azonban amennyiben így tesz, elképzelheto, hogy Web oldalunk bizonyos részei nem muködnek megfeleloen. Harmadik személyeknek nem engedélyezzük, hogy „cookie”-kat helyezzenek el a Web oldalunkon.

Hogyan vegyük fel a kapcsolatot a Medtronic-kal?
Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az Önrol szóló információinkat megfeleloen orizzük. Amennyiben azt tapasztalja, hogy az Önrol szóló információnk nem teljes, pontos vagy friss, vagy esetleg kérdése vagy megjegyzése merül fel ezen Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban, kérem, vegye fel velünk a kapcsolatot a következo címen:

Medtronic Hungária Kereskedelmi Kft.
Alkotás Point
Budapest 1123
Alkotás utca 50.
T: (06 1) 8890600 F: (06 1) 8890699
E-mail: info@medtronic.hu


Változat: 2004. június

back
 

top